Kursplan för läsåret 2002/2003
HÅLLFASTHETSLÄRA AK FÖR FFHL021
Solid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F3, I3PP. Kursansvarig: Universitetslektor, docent Solveig Melin Petersson, Solveig.Melin_Petersson@solid.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande Matematik AK, Komplex och linjär analys samt Mekanik GK för F. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Vara förtrogen med hållfasthetslärans begrepp och grundläggande beräkningsmetoder i en, två och tre dimensioner. Kunna utföra modellering och dimensionering av mekaniska system t.ex. bärverk och axlar, både med avseende på statisk och dynamisk last samt utmattning.

Innehåll
Kursen behandlar de grundläggande begreppen jämvikt, deformationssamband och materialsamband. Vidare ingår dimensionering av stångbärverk, vridna stänger, böjda balkar och tryckbelastade balkar och dimensionering med avseende på utmattning. Fleraxliga spänningstillstånd analyseras och energimetoder, speciellt Castiglianos sats, studeras.

Litteratur
Mechanics of Engineering Materials av P.D. Benham. R.J. Crawford & C.G. Armstrong.