Kursplan för läsåret 2002/2003
STRÅLNINGSFYSIKFAF200
Radiation Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E2, W3. Kursansvarig: Gilbert Jönsson, Gilbert.Jonsson@fysik.lth.se. Förkunskapskrav: Grundkurs i fysik. Prestationsbedömning: Experimentell tentamen vilket innebär en 2-timmars laboration. För erhållandet av slutbetyg krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter och godkänd projektrapport. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/. Övrigt: Kursen är till stor del experimentell.

Mål
Kursen ger specifika kunskaper inom vissa ämnesområden i fysiken, där olika typer av strålning identifieras och behandlas. Ämnesområdena är särskilt utvalda för att med experimentell metodik kunna visa hur fysiken beskriver naturen. Kursen är inriktad mot att visa strålningens fysiska och biologiska växelverkan med människan och människokroppen.

Innehåll
Elektromagnetisk strålning i samband med elektriska och magnetiska fält; Ultraviolett strålning; Synlig strålning, Radioaktiv strålning; Värmestrålning, Laserstrålning, Akustisk strålning(ljud). Mindre ämnesinriktad projektrapport ingår.

Litteratur
G. Jönsson et al.: Strålningsfysik. Teori och laborationsinstruktioner. Fysik, LTH 2002.
D. Brune and R. Hellborg (editors): Radiation at Home, Outdoors and in Workplace. Scandinavian Science Publisher, Oslo 2001.