Kursplan för läsåret 2002/2003
ATOMFYSIK, FKFAF190
Advanced Atomic Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Anne L'Huillier. Förkunskapskrav: Atomfysik för F, Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer. Inlämningsuppgift. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/AtomFK.

Mål
Målet är att ge studenterna fördjupad kunskap om modern atomfysik nära forskningsfronten. Kursen är både experimentell, med två laborationer, och teoretisk, med att antal övningar och en inlämningsuppgift som kräver numeriska beräkningar.

Innehåll

Litteratur
B. H. Brandsen and C. J. Joachain, Physics of Atoms and Molecules, Longman Scientific and Technical
Laborationsinstruktioner.
Egna anteckningar.