Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKTKURS I OPTISK TEKNIKFAF092
Project Course in Advanced Optics

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänd laborationskurs och godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektet. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FEOptisktek/index.htm.

Mål
Syftet med kursen är att ge experimentella och teoretiska kunskaper angående moderna optiska komponenter, metoder och viktiga tillämpningar. Avdelningen för atomfysik har en omfattande forskningsverksamhet med en stor del problemställningar inom området avancerad optisk teknik. Projektdelen av kursen syftar till att deltagarna skall få självständig träning i att söka relevant information om ett intressant område.

Innehåll
Föreläsningar: Ljusutbredningar, detektorer, optiska material, optiska modulatorer, fiberoptik, integrerad optik, fourieroptik, holografisk interferomteri, faskonjugering. Demonstrationer. Studiebesök och aktuell optisk forskning. Laborationer: Fiberoptik. Bildkvalité i optiska system. Fourieroptik och bildbehandling. Faskonjugering och holografisk interferometri. I projektdelen av kursen får deltagarna spännande ingångsartiklar inom ett intressant optikområde och kan sedan söka vidare i tidskrifter, böcker och på nätet. De gör sedan en skriftlig och muntlig presentation av sin insamlade informationsmängd.

Litteratur
Kompendium i Optisk teknik.