Kursplan för läsåret 2002/2003
OPTISK TEKNIKFAF090
Advanced Optics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@fysik.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FEOptisktek/index.htm.

Mål
Syftet med kursen är att ge experimentella och teoretiska kunskaper angående moderna optiska komponenter, metoder och viktiga tillämpningar.

Innehåll
Föreläsningar: Ljusutbredning, detektorer, optiska material, optiska modulatorer, fiberoptik, integrerad optik, fourieroptik, holografisk interferometri, faskonjugering.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell optisk forskning.

Laborationer: Fiberoptik, bildkvalité i optiska system, fourieroptik och bildbehandling, faskonjugering och holografisk interferometri.

Litteratur
Kompendium i Optisk teknik.