Kursplan för läsåret 2002/2003
LASERFYSIKFAF073
Laser Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se. Prestationsbedömning: Fyra laborationer med förberedelseuppgifter och rapport. Skriftlig tentamen inkluderande beräkningsuppgifter. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FLaserfysik.

Mål
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken. Deltagarna ska lära känna några vanliga lasrar och kunna göra enkla justeringar och mätningar på olika lasrar. De ska även kunna beräkna villkoren för lasring samt utbredning av laserstrålar genom olika optiska komponenter.

Innehåll
Växelverkan mellan strålning och materia. Absorption, stimulerad och spontan emission. Linjebreddningar. Optiska resonatorer. Gaussiska strålar. Strålmatris-formulering. Kontinuerlig laserverkan. Pulsade lasrar (Q-switching, modlåsning). Laserstrålars egenskaper (koherens, brillians). Förstärkning, genering av nya frekvenser med icke-linjära tekniker, pulskompression.

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern, Titansafirlasern.

Litteratur
Svelto, O: Principles of Lasers (Plenum Press).
Laborationsinstruktioner.