Kursplan för läsåret 2002/2003
SIGNALBEHANDLINGETT620
Signal Processing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE2. Kursansvarig: Stefan Adolfsson, stefan.adolfsson@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: ETE601/602 Krets- och mätteknik del 2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända laborationer.

Mål
Kursen ger:

· Kunskap om tidskontinuerlig systemteori

· Kunskap om design och implementering av analoga filter

· Kunskap om sampling och rekonstruktion av analoga signaler

· Kunskap om tidsdiskret systemteori

· Kunskap om design och implementering av digitala filter.

Innehåll
· Tidskontinuerlig systemteori, systemfunktion, impulssvar, faltningsintegral och frekvensfunktioner.

· Filterapproximationer, lågpass. Butterworth, Chebyshev och Cauer.

· Frekvenstransformationer, högpass, bandpass och bandspärr.

· Implementering av analoga filter. Aktiva RC-filter. Switchade C-filter.

· Förbehandling av analoga signaler. Sampling, A/D-D/A-omvandling. Rekonstruktion.

· Tidsdiskret systemteori, differensekvation, faltningssumma. Z-transform, Fouriertransform, DTF.

· Digitala FIR-filter, lineär fas, fönstermetoden. Parks-McClellan's metod.

· Digitala IIR-filter, bilineär transformation.

· Strukturer för realisering, direktform, kaskadform, parallellform.

Litteratur
Sherrick, John D.: Concepts in Systems and Signals, Prentice-Hall, Inc., ISBN 0-13-084115-3
Utdelade Stenciler