Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD SIGNALBEHANDLINGETT300
Applied Signal Processing

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: ETT620 Signalbehandling. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Mål
Kursen ger

· Kunskap om arkitekturen i en modern digital signalprocessor.

· Kunskap om utvecklingsmiljö för digitala signalprocessorer.

· Färdighet i användande av digitala signalprocessorer.

· Träning i algoritmiskt tänkande.

Innehåll
· Föreläsning: Arkitekturen i en modern digital signalprocessor.

· Laboration: Utvecklingsverktyg. Assembler, länkare, simulator.

· Projekt: Varje projektgrupp om 1-2 elever inhämtar kunskap om någon tillämpning från kommunikationsteori eller signalbehandlingsteori, t.ex. digital filtrering, modem, decimering/interpolering, spektrumanalys, adaptiv filtrering, etc. som sedan implementeras med hjälp av en digital signalprocessor.

Litteratur
Manualer från signalprocessortillverkare.