Kursplan för läsåret 2002/2003
NÄTVERKSMODELLERINGETS120
Network Modelling

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3. Kursansvarig: Christian Nyberg. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösningar. Dessutom ingår ett obligatoriskt projekt. Webbsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge fundamental förståelse för hur tele- och datakommunikationssystem kan modelleras och analyseras med hjälp av såväl köteoretiska som simuleringstekniska modeller.

Innehåll
Kursen breddar och fördjupar kunskaperna från performancedelen i Kommunikationssystem för D och motsvarande kurs för C. Kursen behandlar hur man kan modellera telekommunikationssystem med mer avancerade metoder än enkel händelsesimulering och markovsk köteori.
Händelsesimulering repeteras och processimulering lärs ut. Även noggrannhet, verifiering, validering och slumptalsgenerering berörs. Ett simuleringsprojekt genomförs. M/G/1-teori och dess tillämpningar. Prioriterade köer med tillämpningar på. Jacksonnät och BCMP-nät. Tillämpningar på datanät. Numeriska algoritmer.

Litteratur
Bestäms senare