Kursplan för läsåret 2002/2003
ANALOGTEKNIKETI601
Analog Electronic Circuits

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE2. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Anders Wikström, anders.wikstrom@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/.

Mål
Kursen ger

· Kunskap om analoga elektronikkomponenter.

· Kunskap i analys och syntes av analoga system.

· Träning i användning av datorbaserade simuleringshjälpmedel.

Innehåll
· Komponentkännedom: Resistorer. Kondensator. Dioder. Transistorer.

· Förstärkarteknik: Arbetspunkt. Signalmodeller. Inverterande och icke-inverterande förstärkarsteg. Differentialförstärkare. OP-förstärkarens egenskaper och kopplingar med OP-förstärkare. Simulering med PSpice.

· Frekvensberoende: Förstärkningens frekvensberoende hos enskilt förstärkarsteg, kaskadkopplade förstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Återkoppling och stabilitet. Oscillatorer. Simulering med PSpice.

· Effektteknik: Termiska effekter. Likriktare. Spänningsreglering. Effektförstärkare. Simulering med Pspice.

· Pulsteknik: RC-kretsar. Klippkretsar. Vippor. Schmitt-trigger. Simulering med PSpice.

Litteratur
Mark N Horenstein: Microelectronic Circuits and Devices, Prentice Hall 2nd Edition, ISBN 0137013353.