Kursplan för läsåret 2002/2003
RADIOELEKTRONIKETI321
Radio Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Göran Jönsson, Goran.Jonsson@es.lth.se. Förkunskapskrav: ETI601 Analogteknik. Rekommenderade förkunskaper: ETS630 Telekommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på hela kursen samt godkända laborationer. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/eti321. Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning telekommunikation och valfri för IE3 inriktning industriell automation.

Mål
Kursen ger:

· Inblick i uppbyggnaden av högfrekvenskretsar och radiosystem.

· Kunskap om komponenter och de viktigaste funktionsenheternas egenskaper.

· Träning i konstruktionsberäkningar för högfrekvenskretsar.

Innehåll
· Resonanskretsar och impedanstransformering.

· Transmissionsledningar, mikrostrip och ledningsbaserade komponenter.

· Avstämda högfrekvensförstärkare.

· Oscillatorer.

· Blandare, modulering och demodulering.

· Mottagare för AM och FM.

· Mätteknik, spektrum- och nätverksanalyser.

Litteratur
Young, Paul H: Electronic Communication Techniques, Charles E Merrill Publishing Co, Forth Edition 1999, ISBN: 0-13-779984-5.
Jönsson, Göran: Studiematerial och laborationer i Radioelektronik, Elektrovetenskap, LTH.