Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTRONIKKONSTRUKTIONETI300
Electronic Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE3. Kursansvarig: Bernt Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: ETI601 Analogteknik och EDI601 Digitalteknik. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och projektarbete. Övrigt: Två obligatoriska studiebesök ingår.

Mål
Kursen ger
· Kunskaper om konstruktion och uppbyggnad av elektroniska apparater.
· Ökad komponentkännedom.
· Kännedom om standarder och dokumentering.

Innehåll
· Komponentkännedom.
· Förbindningsmetoder, CAD och kapslingstyper.
· Elektromagnetiska störningar, EMC och skärmning.
· Tjockfilms- och tunnfilmsteknik, hybrider.
· Strömförsörjning, spänningsaggregat och ackumulatorer.
· Kretskort, jordplansteknik och komponentplacering.
· Termisk konstruktion.
· Dokumentation, kvalitetssäkring, standarder.

Litteratur
Kompendium.
Kompletterande stenciler.