Kursplan för läsåret 2002/2003
AVANCERAD ANALOG DESIGNETI290
Advanced Analogue Design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil Larsson. Förkunskapskrav: ETI011 eller ETI240/0101 Analog Elektronik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, godkänd laborationskurs och skriftlig tentamen. Slutbetyg erhålls då alla moment är godkända. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/aad.

Mål
Syftet med kursen är att teknologen ska bli väl förtrogen med de metoder som används för att bygga högpresterande negativt återkopplade förstärkare.

Innehåll
Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering.

Litteratur
Verhoeven, C J M, van Staveren, A, Monna, G L E, Kouwenhoven, M H L: Structured Electronic Design, Delft, 2001.
Kompendium.