Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROTEKNIK: MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGARETI250
Electronics: Possibilities and Limitations

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Universitetslektor Viktor Öwall. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och laborationer. Slutlig examination sker genom redovisning i projektkursen.

Mål
Det övergripande målet är att ge en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som grunderna, såväl som den expansiva utveckling, inom områdena elektroteknik och kommunikationssystem ger. Tonvikten ligger på generell kvalitativ förståelse av fenomen som kopplas till elektronik och dataöverföring, och hur detta kopplas till formgivning. Studenten skall kunna föra en konstruktiv diskussion om en konstruktion med ingenjörer utifrån från de begrepp som lärs ut i kursen.

Innehåll
Det övergripande målet är att ge en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som grunderna, såväl som den expansiva utveckling, inom områdena elektroteknik och kommunikationssystem ger. Tonvikten ligger på generell kvalitativ förståelse av fenomen som kopplas till elektronik och dataöverföring, och hur detta kopplas till formgivning. Studenten skall kunna föra en konstruktiv diskussion om en konstruktion med ingenjörer utifrån från de begrepp som lärs ut i kursen.

Litteratur
Material delas ut under kursens gång.