Kursplan för läsåret 2002/2003
INTEGRERADE A/D OCH D/A OMVANDLAREETI220
Integrated A/D and D/A Converters

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F4. Kursansvarig: Professor Jiren Yuan, jry@es.lth.se. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik och ETI240/0101 eller ETI011 Analog Elektronik, ETI092 Halvledarelektronik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter (3 st) och godkänd laborationskurs ger betyget 3. För högre betyg krävs dessutom godkänd tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se.

Mål
De flesta elektroniska system måste kunna hantera analoga signaler, som tex härstammar från en trådlös radiokanal, trots att framtidens elektronik otvivelaktigt blir mer digital. A/D- och D/A-omvandlare med hög prestanda är centrala byggblock i sådana system. Det är också önskvärt att flytta de analog-digitala gränssnitten närmare antennen i mjukvarubaserade radiosystem, "software radio". Stora utmaningar såsom snabbhet, utstyrningsområde, yta, och effektförbrukning finns när man konstruerar A/D- D/A- omvandlare. Inbyggda, "embedded", A/D- D/A-omvandlare har blivit alltmer viktiga tack vare trenden mot system på kisel, "System-on-Chip. Den här kursen ger både grundläggande kunskaper och behandlar de senaste rönen om konstruktion av A/D- D/A-omvandlare.

Innehåll

Litteratur
van de Plassche, R: Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters, ISBN 0-7923-9436-4, Kluwer 1994.