Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI FKETI015
Electromagnetic Fields, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@es.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori, grundkurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se. Övrigt: Kursen är en fortsättning på grundkursen i elektromagnetisk fältteori för E. Kursen är grundläggande för de fortsättningskurser som ges av teoretisk elektroteknik dvs för "Elektromagnetisk vågutbredning", "Mikrovågsteori", "Antennteknik" och "Beräkningsmetoder".

Mål
Syftet med kursen är att ge teknologen

Innehåll
Fördjupning inom elektrodynamik. Kursen kommer att fokusera på vågutbredning, transmissionsledningar, antenner och beräkningsmetoder.

Litteratur
En sammanfattning av kursstoffet i form av föreläsningsanteckningar kommer att tillhandahållas i samband med att kursen går. Läro- och fördjupningsbok är Cheng, D K: Field and Wave Electromagnetics, 2nd ed.