Kursplan för läsåret 2002/2003
ANTENNTEKNIKETE100
Antenna Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3, F3. Kursansvarig: Adj.professor Anders Derneryd, Anders.Derneryd@es.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: Ett skriftlig prov. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/antennteknik.

Mål
Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Antennparametrar, fundamentala samband, strålningsintegraler. Rundstrålande och direktiva antenner. Resonanta och icke-resonanta antennelement. Olika antenntyper såsom: trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, gruppantenner inklusive diagramsyntes och reflektorantenner samt mätteknik.

Litteratur
Balanis, C A: Antenna Theory: Analysis and Design, andra upplagan.