Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE620
Electrical Drives

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Anders Askman, anders.askman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: ETE601/602 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Obligatoriskt deltagande i studiebesök. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/. Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning industriell automation och valfri för IE3 inriktning telekommunikation.

Mål
Kursen ger
· Orientering om förekommande drivsystem med elmaskiner och dess kopplingsapparater.
· Kunskap om elmaskiners drivsätt.
· Kunskap om dimensionering av nät och maskindrifter.

Innehåll
· Allmänna eltekniska grunder om trefassystem, belastning, dimensionering av maskindrifter och motorgrupper.
· Likströmsmaskiner, synkronmaskiner, asynkronmaskiner.
· Hastighetsstyrning, strömriktare, frekvensomriktare, mjukstartare.
· Elkraftdistribution, ställverk, motorgrupper reglering av maskindrifter.

Litteratur
Alfredsson, A: Elkraft, Liber ISBN 91-47-01549-7
samt utdelat material