Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT I INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK OCH AUTOMATIONEIE060
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4, M4. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, mats.alakula@iea.lth.se, professor Gustaf Olsson, gustaf.olsson@iea.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: EIE010 Elmaskinsystem samt minst en av fortsättningskurserna EIE023 Kraftelektronik, EIE030 Elkraftsystem, EIE041 Styrning av elektriska drivsystem, EIE050 Elmaskinkonstruktion, MIE041 Industriell Mätning och Styrning, MIE052 Datorer i Automation, MIE062 Industriell Automation, MIE070 Styrning av Biologisk Vattenrening. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift ger betyget 3. Högre betyg kan ges efter värdering av projektarbetet. Webbsida: http://www.iea.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge teknologerna tillfälle till specialstudier inom något/några av områdena kraftelektronik, elmaskinkonstruktion, elektriska drivsystem, kraftsystem eller automation.

Innehåll
Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA's forskningsprojekt.

Litteratur
Fastställs vid projektets start, beroende på projektets ämnesområde.