Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTRISK MÄTTEKNIKEEM620
Electrical Circuits

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE2. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Krets- och Mätteknik del 1. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och en skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger:

· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.

· Träning i att planera och utföra mätningar samt bedöma och presentera resultatet.

· Träning i användning av ett datoriserat mätsystem.

Innehåll
· Digitala och analoga instrument: Mätning av spänning, ström, frekvens, impedans, effekt och energi. Mättransformatorer. Mätnoggrannhet.

· Oscilloskop: Mätning av spänning, ström, frekvens, fasvinkel. Differensmätning, karakteristik, fördröjt svep. Prober. Minnesoscilloskop.

· Icke-elektriska storheter: Mätbryggor och mätgivare.

· Datorer i mätsystem: Systembussar. Seriekommunikation. GPIB. USB. Automatiska mätningar. Datorprogramvara till automatiska mätsystem.

Litteratur
Carlsson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber 1997, ISBN 91-4701098-3.
Utdelade stenciler.