Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROTEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEEI610
Electrical Engineering Overview

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Elektroteknik och Presentationsteknik och etik.

Mål
Kursen ger en helhetsbild av Elektroteknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Kursen ger grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Innehåll
.Erhålla inblick i stora telekommunikations- och datorsystem samt däri ingående systemkomponenter. Därigenom ökas medvetenheten om de kunskaper som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom dessa områden.

.Orientering om pågående forskning och utveckling inom telekommunikations- och datorområdet.

.Konstruktion av ett enkelt mätinstrument: multimeter.


Elektroteknik, översiktskurs / Elektroteknik0101

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE1. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll
· Erhålla inblick i stora telekommunikations- och datorsystem samt däri ingående systemkomponenter. Därigenom ökas medvetenheten om de kunskaper som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom dessa områden.
· Orientering om pågående forskning och utveckling inom telekommunikation och datorområdet.
· Konstruktion av ett enkelt mätinstrument: multimeter.

· Matematiska begrepp.

Litteratur
Utdelade stenciler.


Elektroteknik, översiktskurs / Presentationsteknik och etik0201

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE1. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll
Presentationsteknik:
· Klassisk och modern retorik.
· Kommunikation mellan människor.
· Informationssökning i bibliotek och på internet.
· Disposition av rapporter och föredrag.
· Skriftlig framställning.
· Muntlig framställning.
· Opponering på rapporter och presentationer.
Etik:
· Arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen.

Litteratur
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation - Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.