Kursplan för läsåret 2002/2003
DATATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEDT630
Computer Engineering Overview

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Kursansvarig: Rolf Björkman rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisade övningar och laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Datateknik och Presentationsteknik och etik.

Mål
Kursen ger en helhetsbild av Datateknikutbildningen och en ökad medvetenheten om den kompetens som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom området.

Kursen ger grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntlig form. Vidare ska kursen höja medvetandet om de etiska problemställningarna som en ingenjör kan ställas inför.

Innehåll
..Erhålla inblick i stora telekommunikations- och datorsystem samt däri ingående systemkomponenter. Därigenom ökas medvetenheten om de kunskaper som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom dessa områden.

.Orientering om pågående forskning och utveckling inom telekommunikations- och datorområdet.

.Konstruktion av ett enkelt mätinstrument: multimeter.

Litteratur
.Utdelade stenciler.


Datateknik, översiktskurs / Datateknik0101

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1.

Innehåll
· Erhålla inblick i stora telekommunikations- och datorsystem samt däri ingående systemkomponenter. Därigenom ökas medvetenheten om de kunskaper som krävs för att kunna arbeta ingenjörsmässigt inom dessa områden.
· Orientering om pågående forskning och utveckling inom telekommunikation och datorområdet.

· Matematiska begrepp.

Litteratur
Utdelade stenciler.


Datateknik, översiktskurs / Presentationsteknik och etik0201

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1.

Innehåll
· Presentationsteknik
- Klassisk och modern retorik.
- Kommunikation mellan människor
- Informationssökning i bibliotek och på internet.
- Disposition av rapport och föredrag.
- Skriftlig framställning
- Muntlig framställning
- Opponering på rapport och presentation
· Etik
- Arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen.

Litteratur
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation - Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.