Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORTEKNIKEDT603
Computer Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1, IPV1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: EDI601 Digitalteknik. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs.

Mål
Kursen ger

· Kunskap om datorers konstruktion och funktion på registernivå.

· Kunskap i C-programmering för enchipsdatorer.

· Kunskap i programmeringsteknik för realtidstillämpningar.

· Träning i interfaceteknik för enchipsdatorer.

· Träning i testning och felsökning med In-Circuit-Emulator.

· Orientering kring programmeringsteknik för enchipsdatorer.

Innehåll
· Datormodellen: Datorns delar och funktion. CPU:n på registernivå.

· Assemblyprogrammering: Data- och instruktionsformat. Adresseringsmetoder. Instruktionsrepertoar. "Timing" och exekveringstid. Stack och subrutiner.

· Programutveckling i C: Problemstrukturering. Programkomponenter. Editering. Kompilering. Länkning. Testning med hjälp av högnivådebugger. Programmeringsteknik för inbyggda system.

· In- och utmatning: Parallella portar. Seriella portar. A/D-omvandling. D/A-omvandling.

· Avbrottssystem: Periodiskt avbrott. Prioritet mellan avbrott. Drivrutiner.

· Datorn som systemkomponent: Interface-teknik. Enkortsdatorer. Enchipsdatorer.

· Datorteknikens utveckling: Historik. Utvecklingstrender.

Litteratur
Kompendium: Nyman: Bygg och programmera med enchipsdator. Manual: 68HC11.
Laborationer utdelas under kursens gång.
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Bilting & Skansholm: Vägen till C, Studentlitteratur 90.08, ISBN 9144267320.