Kursplan för läsåret 2002/2003
REALTIDSSYSTEMEDA695
Concurrent Programming

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2, IPV2. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: EDA680 Programmering med processuppföljning eller EDA616 Programmering i Java. De obligatoriska momenten från lp 1 i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursen ger insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioriteringar, periodiska processer.

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.