Kursplan för läsåret 2002/2003
DATABASEREDA638
Database Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger kunskaper om databashanterare och då i synnerhet relationsdatabashanterare.

Kartdatabaser och databaser för geografiska informationssystem kommer särskilt att belysas.

Dessutom skall kursen ge viss erfarenhet av praktisk användning av frågespråk typ SQL.

Innehåll

Litteratur
HMK: Databaser (Handbok till mätningskungörelsen), övrig litteratur fastställes senast en månad före kursstart