Kursplan för läsåret 2002/2003
DATABASEREDA636
Database Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM3, IPV2. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Universitetslektor Bertil Ekdahl, Bertil.Ekdahl@cs.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: För IPV och ID: Diskret matematik (EDA606). Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras att inlämningsuppgifterna fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Connolly T, Begg C and Strachan A: Database System. A Practical Approach to Design, Implementation and management, Addison-Wesley, third edition 2002, ISBN 0-201-70857-4.