Kursplan för läsåret 2002/2003
GRUNDLÄGGANDE PROGRAMMERINGEDA612
Introduction to Programming

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.

Mål
Studenten ska få en grundläggande förståelse för programmering.

Innehåll

Litteratur
Meddelas senare.