Kursplan för läsåret 2002/2003
DISKRET MATEMATIKEDA606
Discrete Mathematics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA1, IPV1. Kursansvarig: Universitetslektor Bertil Ekdahl, Bertil.Ekdahl@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Kolman B: Discrete Mathematical Structures, fourth edition, Prentice Hall 2000, ISBN 0130831433.