Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEMEDA380
Design of Embedded Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i grundläggande programmeringskurs, digitalteknik och datorteknik. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska laborationer ingår. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen ingår i Socware-programmet. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till konstruktion av inbyggda system som implementeras i System-on-Chip teknik. Sådana inbyggda system innehåller hårdvaru- och programvarukomponenter och därför ligger tyngdpunkten på hårdvara/programvara i samkonstruktion. Kursen vill ge grundläggande kunskaper inom specifikationsmetoder, konstruktionsrepresentationer (modeller av beräkningar) och deras konstruktionsmetoder. Särskild betoning läggs på konstruktion av interface och konstruktion för låg effektförbrukning.

Innehåll
Utvecklingsmetodik för SoC, HW/SW samkonstruktion, specifikation, konstruktionsrepresentation, systempartitionering, komponentallokering och schemaläggning, interface-syntes, testbarhet, konstruktion för låg effektförbrukning.

Litteratur
Wayne Wolf: Computers as Components, Principles of Embedded Computing System Design, Morgan Kaufmann Publishers, 2001.