Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING MED C++EDA350
Programming with C++

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter.

Mål
Kursen ger kunskap om objektorienterad programmering i språket C++.

Innehåll

Litteratur
Skansholm, Jan: C++ direkt, Studentlitteratur 1996, ISBN 91-44-47931-X.