Kursplan för läsåret 2002/2003
CONSTRAINT-PROGRAMMERINGEDA340
Constraint Programming

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i grundläggande programmeringskurs och i fortsättningskurs i algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: För godkänt betyg, betyg 3, krävs att tre obligatoriska laborationer har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge en introduktion till en ny programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över olika domäner (boolean, reella och rationella tal eller finita domäner). Särskild betoning läggs på praktisk användning av dessa metoder inom lösning av kombinatoriska optimeringsproblem såsom schemaläggning, planering, transportproblem och traveling-salesman-problem.

Innehåll

Litteratur
Mariott K. & Stuckey P.J.: Programming with Constraints: An Introduction. MIT Press, 1998.