Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIRELATERAD PROGRAMMERINGEDA331
Programming in Industry

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDA030 Objektorienterad programmering. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att den första inlämningsuppgiften har fullgjorts. Ytterligare en obligatorisk inlämningsuppgift ingår. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge en introduktion till datalogiska och programmeringstekniska frågeställningar som är av aktuellt intresse för näringslivet. Kursinnehållet kan därför variera efter industrins behov av kunskaper hos nyexaminerade civilingenjörer. Kursen är tänkt som en yrkesförberedande kurs för studerande som är nära examen. Kursen är för tillfället inriktad på objektorienterad programmering i C++.

Innehåll
C++: Historik. Introduktion till C och C++. Typsystemet, variabler, uttryck, satser och funktioner. Klasser, ärvning, multipel ärvning. Virtuella funktioner. Minneshantering. Överlagring av operatorer. Klassmallar. Felhantering. In- och utmatning. Organisation av källkoden. Jämförelse av C++ med andra objektorienterade programspråk, speciella problem i C++. Standardbiblioteket STL.

Litteratur
Stroustrup B.: The C++ Programming Language. Addison-Wesley, 1997.
Även andra läroböcker kan användas, t.ex. Lippman S.B.: C++ Primer. Addison-Wesley, 1998.
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.