Kursplan för läsåret 2002/2003
KONFIGURATIONSHANTERINGEDA240
Configuration Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4. Kursansvarig: Professor Boris Magnusson, Boris.Magnusson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA321 Inledande programvaruteknik - projekt. Prestationsbedömning: Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 15 anmälda deltagare.

Mål
Att ge grundläggande förståelse för ett CM-systems uppbyggnad och funktion och för dess roll i en organisation. Kännedom om existerande verktyg.

Innehåll
Versionshantering, delta-teknik, fundamentala versionsmodeller, konfigurationer och konfigurationshantering, utvecklingsmodeller, parallell utveckling och varianter, ändringshantering.

Litteratur
Preliminärt: Material sammanställt vid institutionen.