Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORGRAFIKEDA221
Computer Graphics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E4, F4. Kursansvarig: Lennart Olsson, lennart.ohlsson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA025/026/027 Algoritmer och datastrukturer, Linjär Algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: Redovisningsuppgifter (uppgifter som löses självständigt med schemalagd redovisning). Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper om metoder och tekniker inom 3D datorgrafik samt praktisk erfarenhet av grafikprogrammering.

Innehåll
Konstruktion av geometriska objekt. Beskrivning och beräkning av objektrörelse. Användarinteraktion. Översättning av geometri från 3D-rymd till bildskärm. Modellering av ljus och ytmaterial. Mappnings- och bufferttekniker.

Litteratur
Watt A, "3D Computer Graphics", Addison-Wesley, 1999. ISBN: 0-201-39855-9.