Kursplan för läsåret 2002/2003
INLEDNING TILL SPRÅKBEHANDLING OCH DATALINGVISTIKEDA170
An Introduction to Language Processing and Computational Linguistics

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, projekt och godkända rapporter. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Begränsat deltagarantal.

Mål
Kursen introducerar teorier och tekniker för behandling av naturligt språk samt datalingvistik. Avsikten är att täcka hela området från språkigenkänning och talsyntes till semantik och kommunikation.

Innehåll
Kursen fokuserar på industriella och laborativa tillämpningar som t ex dokumentsökning på internet, informationsextrahering, konverserande agenter och verbal interaktion i virtuella världar. Grundläggande algoritmer kommer att beskrivas i Prolog eller med hjälp av regulära uttryck.

Litteratur
Kompendium, som säljs av institutionen. Rekommenderad referenslitteratur: Manning and Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999; Jurafsky, Martin, Vander Linden, Kehler: Speech and Language Processing, Prentice Hall, 2000.