Kursplan för läsåret 2002/2003
KOMMUNICERANDE PROCESSEREDA160
Communicating Processes

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA040 Realtidsprogrammering. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda problem vid seminarier. Detta tillgodoräknas vid första ordinarie tentamenstillfälle. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 15 anmälda deltagare.

Mål
Kursen skall ge förmåga att formellt beskriva och analysera kommunicerande och jämlöpande processer.

Innehåll
1. CCS, Calculus of Communicating Systems.
2. Petrinät.
3. Andra formalismer, temporallogik, händelsestrukturer.

Litteratur
Milner, R.: Communication and Concurrency, Prentice-Hall, ISBN 0-13-115007-3.