Kursplan för läsåret 2002/2003
ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR ROBOTAREDA135
Artificial Intelligence for Robots

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D5. Kursansvarig: Universitetslektor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA132 Tillämpad artificiell intelligens. Prestationsbedömning: Ingen skriftlig tentamen. Betyget baseras dels på aktivt deltagande i seminarieövningar (med muntlig och skriftlig presentation) dels på genomförandet och redovisningen av projektet. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges i samarbete med mat-mat-fakultet. Begränsat deltagarantal, 24 platser. Urvalsgrunder: 1. Betyg i EDA132 Tillämpad artificiell intelligens, 2. Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Mål
Kursen syftar till att studenterna skall få en fördjupad insikt i användning av AI-baserade metoder för lösning av praktiska problem.

Innehåll
Intelligenta agenter, agenternas mjukvaruarkitektur, sensorik och motorik, reaktivitet vs. tänkande, navigering, vägplanering, taskplanering, inlärning, multiagentersystem. I kursen ingår obligatoriskt ett projekt, som utförs både i simulerad miljö och med verkliga robotar.

Litteratur
Murphy. Introduction to AI Roboties. MIT Press 2000. ISBN 0-262-13383-0.
Kompletterande material distribueras av institutionen.