Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORER OCH DATORANVÄNDNINGEDA070
Computer Introduction

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge en översikt av det datatekniska området samt ge färdigheter i att hantera datorer och datorutrustning.

Innehåll
Praktisk användning av datorer. Datorhistorik, datorns konstruktion och funktion. Användning av och funktion hos olika operativsystem, särskilt Unix. Maskinnära programmering. Ordbehandling med LaTex. Internet och WWW. Introduktion till Matlab.

Litteratur
Material distribueras av institutionen.