Kursplan för läsåret 2002/2003
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA065
Object-Oriented Modelling and Design

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Universitetslektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA390 Programmering för C och ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling samt fullgjorda obligatoriska moment i EDA090 Nätverksprogrammering. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Betyget kan påverkas av utförandet av förelagda uppgifter och aktivitet vid seminarier under kursens gång. Obligatoriska moment: laborationer och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge kunskap om och träning i att använda objektorienterade metoder och programspråksstöd för utveckling av stora programsystem.

Innehåll
Programutformning med CRC-kort. Modeller i objektorienterad systemutveckling. Beskrivningsspråket UML. Designmönster. Klasspaket för vanliga datastrukturer. Klasspaket för grafiska användargränssnitt. Extrem programmering, XP.

Litteratur
Stevens P., Pooley R.: Using UML: Software Engineering with Objects and Components. Addison-Wesley, 2000, ISBN 0-201-64860-1.