Kursplan för läsåret 2002/2003
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA061
Object-Oriented Modelling and Design

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: Universitetslektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA016 Programmering för D samt fullgjorda obligatoriska moment i EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Betyget kan påverkas av utförandet av förelagda uppgifter och aktivitet vid seminarier under kursens gång. Obligatoriska moment: laborationer och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge kunskap om och träning i att använda objektorienterade metoder och programspråksstöd för utveckling av stora programsystem.

Innehåll
Systemutveckling med kravanalys, specifikation, utformning, implementation, integration och test.
Programutformning med CRC-kort.
Modeller i objektorienterad systemutveckling.
Beskrivningsspråket UML.
Designmönster.
Klasspaket för grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Stevens P., Pooley R.: Using UML: Software Engineering with Objects and Components. Addison-Wesley, 2000, ISBN 0-201-64860-1.