Kursplan för läsåret 2002/2003
REALTIDSGRAFIKEDA045
Real-time Computer Graphics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Lennart Ohlsson, lennart.ohlsson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: Godkända laborationer/inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge insikt i teknologin för realtidsgrafik, dvs programvara för att rendera virtuella världar och simulera komplexa objekt på ett realistiskt sätt.

Innehåll
Animering och dynamik. Animerade former. Dynamik och kinematik. Synlighetshantering. Kollisionsdetektering. Användarinteraktion. Nätverksspel.

Litteratur
Watt & Policarpo, "3-D Computer Games Technology", Addison-Wesley, 2000. ISBN: 0-201-61921-0. Webbaserat material.