Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING FÖR DEDA016
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av inlämningsuppgifterna och kontrollskrivningarna. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer och färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och länkande listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.