Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA011
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E1, F1, I1, Pi1. Kursansvarig: Studierektor, studierektor.tekn@cs.lth.se. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Programmeringsövningar, datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Att ge metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom inkapsling och ärvning. Därtill att ge kunskaper om och färdigheter i programspråket Java och implementation och uttestning av program vid dator.

Innehåll
Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av elementära algoritmer, användning av färdiga klasser och enklare testning och felsökning. Vektorer, registrering, sökning och sortering. Implementation av egna klasser, inkapsling och ärvning. Grundläggande modellering. Introduktion till länkade datastrukturer såsom listor. Programmeringsövningar som skall ge de studerande träning i problemanalys, datorlaborationer som skall ge färdigheter i programutveckling och uttestning vid dator.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999. Kan komma att ändras.