Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTURHISTORIA IAHI011
History of Architecture I

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, skriftlig tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursen kommer att ges ht-03 nästa gång.

Mål
Att förmedla grundkunskaper i europeisk och nordisk arkitekturhistoria och trädgårdskonsthistoria företrädesvis från modern tid.

Innehåll

Litteratur
Svedberg, O.: Arkitekternas århundrade, (1988). Svedberg, O.: Planernas århundrade (5:e upplagan 1996). Blennow, A. M.: Europas trädgårdar (1995).