Kursplan för läsåret 2002/2003
RUM OCH INREDNINGARAFO761
Space and Interiors

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar på övningsuppgifter, samt 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Mål
Kursens mål är en ökad kunskap om arkitektoniska aspekter på design, samt att ge en inblick i aktuella teorier beträffande rum och rumsorienterad konst.

Innehåll
Kursen baseras på en serie praktiska övningar, där tonvikten ligger på olika kontextuella aspekter på begreppen rum och inredning. I föreläsningar och seminarier behandlas olika teorier om rummet som social och konstnärlig exponent. Exempelvis kommer frågor om hemmet, mobilt boende, platsbegreppet och platsspecifik konst att belysas i kursen.

Litteratur
Casey: The Fate of Place
Heynen: Architecture and Modernity
Kwon: Anteckningar om det platsspecifika
Lynn: Collected Essays
Ståhl: Möbelstrategier
Werne: Arkitekturens ismer
samt artiklar ur arkitektur-, design- och konsttidningar som Daidalos, Domus, NU, Parkett och Frieze.