Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURERAFO585
Applied Aesthetics, Visual Structures

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik, visuell kommunikation. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik 80%.

Mål

Innehåll

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.