Kursplan för läsåret 2002/2003
SPRÅKLIG FRAMSTÄLLNINGAFO541
Oral and Written Presentation

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Doktorand Mats Hultman. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs fyra godkända övningsuppgifter och närvaro vid 80% av föreläsningar och övningar.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om, förståelse för och färdighet i att använda språket som redskap i designerns yrkesverksamhet. Kursen skall träna förmågan till skriftlig och muntlig kommunikation samt ge en vidgad förståelse för språksystemet som helhet.

Innehåll
Kursen omfattar allmän kommunikationsteori och presentationsteknik samt kunskaper om texters utformning vad gäller innehåll, disposition, stil och typografi. Genom övningar tränas förmågan att skriva texter av olika slag (framför allt syfte och utformning) samt förmågan att tala inför en grupp. Kursen behandlar i samband därmed också röstens och kroppsspråkets betydelse för den muntliga kommunikationen. I flera kursmoment sker samverkan med kursen Datorverktyg.

Litteratur
Strömquist, Siv: Konsten att tala och skriva. Westman, Margareta: Språkets lustgård och djungel.