Kursplan för läsåret 2002/2003
DIGITAL VISUALISERING OCH PRESENTATION FÖR ARKITEKTERADP130
Digital Visualization and Presentation for Architects

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas af Klercker. Förkunskapskrav: ADP022 Datoranvändning för arkitekter. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter.

Mål
Kursen har som mål att visa hur moderna CAD-teknik kan användas för professionell visualisering och presentation.

Innehåll
Visualisering är ett viktigt hjälpmedel för arkitekter att beskriva sina idéer och modellerande CAD-teknik ger betydande möjligheter. Samtidigt kräver tekniken både kunskap och känsla för att budskapet ska nå sin mottagare. Kursen visar på olika bildbehandlade program och de möjligheter som dessa ger att påverka upplevelsen av bilderna, bland annat betydelsen av belysning och skugga. En kritiskt attityd till mediets uttryckssätt motiverar en strävan att på olika sätt tämja tekniken till de krav på uttryck som exempelvis använts i manuell teknik. De visuella siktfältets betydelse för upplevelsen studeras bland annat med hjälp av VR- och CAVE-teknik. Kursen tar också upp kunskap och teknik från andra visualiserande områden som bildkonst, film och scenografi och applicerar dem på bilder och film konstruerade med datorkraft. Presentationsbas är Internet.

Litteratur
I huvudsak aktuell, Internet-lokaliserad information enligt särskild förteckning.