Kursplan för läsåret 2002/2003
IT OCH AVANCERAD CAD FÖR ARKITEKTERADP120
IT and Advanced CAD for Architects

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas af Klercker. Förkunskapskrav: ADP022 Datoranvändning för arkitekter. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter. Webbsida: http://www.caad.lth.se/education/CAAD,valbar.html.

Mål
Kursen har som mål att ge kunskap om hur modern IT- och CAD-teknik kan användas av arkitekter i bygg- och förvaltningsprocessen.

Innehåll
Kursen baseras bl a på avdelningens forskning och ger kunskap om avancerade CAD-tillämpningar och datorbaserad informationshantering i bygg- och förvaltningsprocessen.

Litteratur
Aktuella rapporter.