Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORSTÖDD PROJEKTERINGADP051
Computer Aided Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas af Klercker. Rekommenderade förkunskaper: ADP022. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter. Webbsida: http://www.caad.lth.se/education/CAAD,valbar.html. Övrigt: I princip är det samma kursinnehåll som kursen "IT och avancerad CAD för arkitekter", men vänder sig till de studenter som endast har 0,5 poäng i sin studieplan och är därför mer grundläggande i sin uppläggning. Undervisningens omfattning i timmar är densamma som för den avancerade kursen.

Mål
Fördjupa studenternas kunskaper om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD.

Innehåll
Kursen avser att fördjupa kunskapen om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD för olika uppgifter och skeden i arkitektarbetet. Olika metoder för visualisering introduceras och problemområden som ljus, skugga, färg, detaljeringsnivåer osv diskuteras. Ny teknik som Virtual reality introduceras och dess användning i arkitektarbetet diskuteras.
Grunderna för användning av informationsteknik i samhällsbyggnadsprocessen introduceras och diskuteras utifrån främst arkitektens perspektiv.

Litteratur
Skriftlig metodhandledning.